Liburni Projects werd in 2003 opgericht door Angelo Liburni als zusterbedrijf van
Splendid woningbouw. We richten ons op nieuwbouwprojecten en verkavelingen.

Steeds zijn we op zoek naar nieuwe projecten, daardoor bezitten we ondertussen een gevarieerd aanbod van betaalbare bouwgronden. Zowel open, half-open tot gesloten bebouwingen, allemaal in een groene omgeving en rustig gelegen.

Eén van de prioritaire doelstellingen is het verschaffen van betaalbare woongelegenheden voor ieder gezin, maar evenzeer het verschaffen van werkgelegenheid en werkzekerheid, die in deze tijd, ook een economische meerwaarde betekenen.

Dankzij de buitengewone inspanningen zijn de prijzen van bouwgronden heel betaalbaar gebleven. Samen met de bouwexpertise van Splendid Woningbouw kunnen we klanten onmiddellijk een totaal kostenplaatje aanbieden. Zo blijft bouwen voor iedereen mogelijk.

Bouwgronden Bouwprojecten Bouwprojecten